Dizajniraj.me …

… je online servis za samostalno dizajniranje proizvoda. Servis funkcionira po principu “print na zahtjev”. To znači, da kada kupac dizajnira proizvod na našim stranicama, on tek tada ide u proizvodnju po parametrima koje je kupac odabrao (npr: dimenzija, dizajn, boje, motiv…). To znači, da je proizvod napravljen upravo za njega! Prema njegovom dizajnu / uputama / parametrima.

U slučaju reklamacije robe kupac je dužan uputiti reklamaciju tvrtki Jedan Dva d.o.o.. e-mailom ili pismeno sukladno zakonskim uvjetima i rokovima.

Kupac ima pravo na reklamaciju robe u sljedećim slučajevima:

 • isporuka robe koja nije naručena
 • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja

Odgovor na prigovor Jedan Dva d.o.o. obvezuje se dati u roku određenom Zakonom o zaštiti potrošača.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, na odnose između potrošača (krajnjeg korisnika) i Jedan Dva, u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke.

Reklamacije se priznaju samo uz predočeni račun kao jedini dokaz kupnje. Prema Zakonu o potrošačima nije moguće reklamirati proizvod koji je kupac izradio prema svojoj želji (Članak 79, stavak 3 Zakona o zaštiti potrošača).

U slučaju reklamacije, reklamaciju pošaljite na adresu: Jedan dva d.o.o., Ljudevita Gaja 9, 33000 Virovitica ili na mail info@dizajniraj.me

Vidljiva vanjska oštećenja ambalaže ili robe obavezno je prijaviti djelatniku dostavne službe.

Pošalji poruku

  Pravo na jednokratni raskid ugovora

  Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu (Internet trgovina) može raskinuti ugovor ne navodeći razlog za to (Članak 72. Zakon o zaštiti potrošača), u roku četrnaest (14) dana od primitka robe, uz pretpostavku da je prije toga dobio potvrdu prethodne obavijesti. Ukoliko kupac s ugovorom na daljinu nije dobio potvrdu prethodne obavijesti o mogućnosti jednostranog raskida ugovora, pravo kupac za jednostrani raskid ugovora je 12 mjeseci.

  Raskid ugovora je moguć za robu koja prije proizvodnje nije modificirana prema zahtjevu kupca (Članak 79, stavak 3 Zakona o zaštiti potrošača).

  U slučaju da koristi svoje pravo, kupac snosi trošak vraćanja robe i mora je vratiti u roku od 14 dana (Članak 77. Zakon o zaštiti potrošača). Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77.Zakon o zaštiti potrošača) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.

  Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti već će se izvršiti procjena umanjenja vrijednosti proizvoda.

  Ostala prava i obveze su navedene u Standardnom Informacijskom Obrascu za jednostrani raskid ugovora.
  Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača

  Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.), možete poslati putem pošteili elektroničke pošte.

  Moj proizvod je oštećen u transportu

  Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom djelatniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu ili dostavnicu te je dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju.

  Ako ste odabrali krivu veličinu proizvoda, takva reklamacija neće biti uvažena. Razlog tomu je što se na našoj stranici, uz svaki proizvod, nalazi prikaz proizvoda s informativnim dimenzijama (visina i širina) proizvoda. Stoga, proizvod koji bi nam vratili, ne možemo dalje prodati. On je napravljena upravo za Vas!

  U slučaju eventualnog spora trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je redovno nadležan sud u Virovitici.